Trang thơ Đỗ Hùng Ngọc Chào mừng bạn ghé chơi.

Trang Đời

NGẪM

Tử vi lâu ngày chẳng mặn màBảng này bất ngờ đúng với taTám mốt xuân thì đi khắp ngảNgẫm...

Start typing and press Enter to search