NGÀY VỀ CÕI

( Thân tặng : Nhà văn, Nhà thơ Vương Đình Trung Hội viên Hội Nhà Văn Hà Nội ( áo sẫm mầu )

Trong ảnh : TG : Đỗ Hùng Ngọc thân tặng Nhà thơ Vương Đình Trung tập thơ TRANG ĐỜI – NXB HỘI NHÀ VĂN In 500 cuốn ( 14 x 18 cm ) nộp lưu chiểu quý III năm 2020

NGÀY XƯA, ĐẸP NHẤT QUA MẤT RỒI

NGÀY MAI, TUYỆT VỜI BAO GIỜ TỚI

TRANG ĐỜI , NGÀY NAY – ĐẠO LÀM NGƯỜI

THANH THẢN MỈM CƯỜI – NGÀY VỀ CÕI “

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search