MỪNG SINH NHẬT TUỔI 82

Tháng 2 /2021 này là tháng đặc biệt trời cho tôi – ở tuổi 82 … Bởi vì:

  • Tôi sinh ngày 02/02/1939
  • Tháng 02/2021 có: 4 ngày chủ nhật, 4 ngày thứ 2, 4 ngày thứ ba, 4 ngày thứ 4, 4 ngày thứ năm, 4 ngày thứ 6, 4 ngày thứ bảy… Ngày ấy, nơi cõi Vĩnh Hằng, ngày 02/02/2034 tôi tròn 365 tuổi – theo tuổi trần thế này.
  • 02/02/1939 – 02/02/2021 – 02/02/ 2034 = 365 tuổi

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search