NHỚ ANH

“Nhớ Anh, anh đã về Trời,

Trời ơi!

Anh Thuần ơi, anh Thuần ơi, Anh ơi

Nhà giáo ưu tú, Đảng viên tuyệt vời!

Anh đi để lại tiếc thương cho đời

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search