CỘT MỐC KHỔNG LỒ

Tư Chính biển Đông Tổ quốc tôi

Cột mốc khổng lồ nay hạ đặt xong rồi

Đế giàn khoan mười bốn ngàn tấn đó

Ta vui, bạn ta vui, chỉ bọn cướp không vui

                                         18/ 8/2019.

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search