MẸ CHO

(Kính dâng hương hồn mẹ)

Bốn mươi năm rồi – người đã đi xa

Từ thưở bé thơ đến tuổi đã già

Tám hai tuồi đời biết bao thương nhớ

Quê nội thứ hai – “Ngãi Cầu” mẹ cho

Quê nội thứ hai – “Ngãi Cầu” mẹ cho

Từ thưở bé thơ cho đến bây giờ

Tám hai tuồi đời biết bao thương nhớ

Bốn mươi năm rồi – Mẹ ơi, BAO GIỜ….

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search