TƯỞNG NHỚ

Kính dâng Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Nhân ngày giỗ 4/10/2013 – 4/10 2019

Thiên tài gắn với thiên tâm
Cả đời vì nước vì dân quên mình
Bác ơi! Bác Hồ Chí Minh
Tướng Võ Nguyên Giáp song danh sử vàng.

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search