NGỘ RA

TẬP LÀM THƠ            Tác giả: Đỗ Tiến Hải 

Năm ba chọ chọe  tập làm thơ 

Giống tựa ngày xưa học i tờ 

Trắc luật đâu hay còn lớ ngớ 

Bằng vần chưa tỏ cái lơ mơ 

Thừa câu, vần lạc sao mà dở 

Thiếu ý, từ trùng thật quá dơ 

Lỗi lệch xem rồi ôi chẳng nhớ 

Người ơi tốt bụng để ta nhờ. 

                       NGỘ RA

                 TG: Đỗ Hùng Ngọc

   Họa bài:  “Tập làm thơ” của Đỗ Tiến Hải 

Ý, tứ, từ, vần – học làm thơ,

Tựa như anh ngọng – đọc văn hoa ,

Cứ tưởng là thơ – dăm ba chữ, 

Khổ câu lạc bộ – khổ người nghe.

Ngày  12/10/2019

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search