YÊU THƠ

Già rồi nay mới tập làm thơ
Ý tứ từ vần cứ ngẩn ngơ
Niêm luật rối tinh nhầm lẫn cả
Kiên trì học hỏi bởi yêu thơ!

                     12/ 10/ 2019

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search