NGUỒN CỘI

(Kính tặng mẹ quê hương)

Vạn Phúc quê nội tôi ơi!
Biết bao kỷ niệm từ hồi bé thơ
Tôi yêu tha thiết đến giờ
Hơn tám mươi tuổi như là đang yêu
Yêu càng khao khát bao nhiêu
Xa làng từ ấy bao điều nhớ thương
Hơn sáu mươi năm dặm trường
Về hưu sống giữa tình thương quê nhà
Mỗi tháng – Một sáng đầu giờ
Ngày mười hai – Đẹp – Hội thơ làng mình
Giao lưu thi hữu chí tình
Đời vui trẻ lại – Như mình với ta
Tự hào phòng đọc quê nhà
Tựa như thư viện quốc gia cấp phường
Là nơi gắn bó thân thương
Nâng tầm văn hóa tỏ tường Đông Tây
Mấy trăm đầu sách đẹp, dày
Ba chục đầu báo tuần, ngày thong dong
Tôi thường cuối tháng về thăm
Như về với Mẹ, sống trong tình người.

                   02/ 10/ 2019

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search