TỰ TU TỰ TẬP

“Thứ nhất là tu tại gia
Thứ nhì tu chợ thứ ba tu chùa”
Lời dạy đó tự ngàn xưa
Gắng công mà tập mà tu cho đều
Năm giờ sáng, năm giờ chiều
Mỗi buổi một tiếng tập theo năm bài
Nhạc êm từ tiếng “thẻ đài”
Dễ nghe dễ nhớ từng bài tiếp theo
Kiên trì tu – tập sáng chiều
Khỏe trở lại, mọi điều hanh thông
Hữu xạ thì tự nhiên hương
Tập – tu chăm chỉ, nết thường tốt thêm
Sống có ích – vui khỏe hơn
Bệnh chạy mất dép, khỏi còn lo chi.

                   19/ 5/ 2019

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search