KHÔNG CÓ THUỐC TIÊN

Đã một năm tròn
Không phải vào bệnh viện(*)
Mà thấy mình lại khỏe, trẻ ra
Không có thuốc tiên
Không phép màu linh nghiệm
Chỉ cần
Chăm tu – Tập, luyện tại nhà.

(*) Kỉ niệm tròn một năm ngày ra viện

               19/ 5/ 2019

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search