CON DÂU TÔI

Kỷ niệm bảy mươi năm – ngày truyền thống của ngành

Bộ –  có bộ ảnh đẹp – vinh danh các “tướng nữ”

Đại sứ, vụ trưởng – đó – hai mươi sáu quý bà 

Ảnh chân dung đẹp – tên từng người đều ghi rõ

Vinh dự quá – có con dâu của nhà họ Đỗ

Họ Phạm Hải Dương – của danh nhân Phạm Đình Hổ

Hà Nội có phố cổ – từ lâu vinh danh Cụ

Công đức của Người – muôn thủa con cháu tri ân

Họ Phạm của Người – đã cho họ Đỗ nhà con 

Nàng dâu hiếu thảo – giỏi việc nước, giỏi việc nhà

Đã giáo dưỡng tốt cho hai bé Na và Mít

Ôi! Phạm Lan Dung – bài thơ đẹp – vui – như tết.

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search