ĐÔI BẠN CÙNG PHÒNG

Ông Lê Văn Sưa – quê Lam Sơn,Thanh Hóa
Tôi, Đỗ Hùng Ngọc – quê Lụa Hà Đông
Đôi bạn cùng phòng (*) thành đôi tri kỉ

Cùng ưa triết lí
Cùng học Mác Lê
Thích môn đặc trị
Biện chứng tiến – Lùi

Nhiều khi tranh cãi
Không ai chịu ai
Như không hồi kết
Bởi không trọng tài

Nhưng có một chuyện
Tâm đắc cả hai:
Nếu có con trai
Là mình thấy sướng
Khi trong quan tài

Nếu sinh con gái
Thì sướng quanh năm
Bởi luôn viếng thăm
Nuôi chăm gần gũi…

Lộc Trời run rủi
Nếp tẻ đều cưng
Trai lo đại sự gia phong
Gái chăm cha mẹ, siêng năng vỗ về!

(*) 30/ 7/ 2019   Bệnh viện Việt Xô 

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search