HƯƠNG LINH GIỖ TỔ MẪU

Họ Đỗ( Đậu) Việt Nam

Tôi yêu Họ Đỗ (Đậu) của tôi,

Năm nghìn năm đã xác định rồi,

“Bát Bộ Kim Cương” Thiềm Thừ đó,  (1)

“Miếu Mộ” thờ Bà Tổ Mẫu tôi,            (2)

Ôi! Ba La Hà Đông rạng rỡ,

Địa linh – Nơi xây nhà thờ Tổ 

Di tích đó – Văn hóa Lịch sử

Nhà nước vinh danh đã lâu rồi.           

Chín triệu cháu con góp công đức 

Xây Nhà Thờ Tổ cho muôn đời .

Tôi yêu Cụ Tổ Họ Đỗ tôi

Sống tử tế – nhớ công ơn Người./.

Bài “Kính dâng tổ mẫu” trang 26 tập Trang Đời

Chú thích

  1. Khu di tích lịch sử văn hóa họ Đỗ (Đậu) Việt Nam tại gò Thiềm Thừ, Ba La, Hà Đông đã được nhà nước công nhận ngày 23/08/2016.
  2. Ngày 15/7 âm lịch hàng năm là ngày giỗ cụ Tổ Bà họ Đỗ (Đậu) Việt Nam Huong Vân Cái Bồ Tát Đỗ Quý Thị.

                                                                        Ngày 11/08/2019

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search