NGƯỜI ĐỐT LÒ VĨ ĐẠI

Người đốt lò vĩ đại
Đang phất cao cờ hồng
Bắc – Trung – Nam đoàn kết
Tiêu diệt giặc nội xâm.

                2/ 9/ 2018
 • Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search