NGHĨ VỀ BÓNG ĐÁ

Bóng đá cũng tựa như cuộc sống chúng ta
Lên bổng xuống trầm có may có rủi
Được mất thắng thua cũng chỉ nhất thời
Đẳng cấp mới là cần thiết, bạn ơi!

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search