KHÔNG ĐỀ

Trần Công Dân

Hoàng thành phát lộ thấy dòng sông
Bí mật ngàn đời ai biết không
Tấp nập kinh thành thuyền đậu bến
Ngọc Hà sông mới tuyệt vời không.

Đỗ Hùng Ngọc (ngẫu hứng)

Mới biết sông này qua thơ ông
Nơi Hoàng Thành nghìn năm Thăng Long
Trên bến dưới thuyền tình quan họ
Sông mới bí truyền gì? Tôi mong…

                   9/ 6/ 2018

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search