KHI ĐƯỢC TOÀN QUYỀN

Xưa nay – thường lời tiếp lời
Phụ nữ đã muốn – chỉ trời biết thôi
Ý phụ nữ – là ý trời
Thuận theo vui vẻ – thì đời sang trang
Khó khăn rồi sẽ đàng hoàng
Thử thách tới bến – niềm riêng đàn bà


Riêng chung chuyện chị em nhà
Toàn quyền cho họ – thì ta lên trời.

                     14/ 2/ 2018

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search