LẮNG SÂU HỒN SÔNG NÚI

Vườn cũ nền xưa(1) chính nơi này
Cây me cổ thụ(2) vẫn còn đây
Giếng nước đá ong(3) trong như ngọc
Soi bóng “Tam anh”(4) đến hôm nay.

               18/ 10/ 2017

1 – Đất thân phụ thân mẫu của ba anh em Tây Sơn
2,3 – Cây me, giếng nước nhà anh em Tây Sơn
4 – Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search