HAI BỘ ÁO ĐÔI

Đã mười năm rồi – đôi áo màu cam (1)

Quà tặng Ha Oai kỉ niệm của con 

Đến nay đôi áo còn như áo mới 

Chỉ dùng – khi có sự kiện nào thôi.

Năm nay – lại có áo đôi cháu tặng (2)

Màu rêu chữ trắng tên trường cháu học 

Áo đôi này – ông bà sẽ cùng mặc

Khi nhớ cháu – và những khi vui vui. 

Chú thích

(1 )    Đôi áo màu cam là của con rể và con gái đem về tặng từ Ha Oai trong đoàn doanh nhân theo chủ tịch nước dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế Thái Bình Dương, mỗi người được tặng 1 áo.

  1. Đôi áo màu rêu của cháu đích tôn Đỗ Hoàng Long, sinh viên năm thứ 3 Đại học Mỹ đem về tặng ông bà.

Ngày  28/11/2018

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search