BÊN TƯỢNG ĐÀI ĐỨC ÔNG

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/90033979_2363412653949613_545104768033357824_o.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=7xLR0zH9MeAAX8hDtp5&_nc_ht=scontent-hkg3-1.xx&_nc_tp=7&oh=eaafaeaeb03d7a9974d364020af76532&oe=5E9861F6

Phía trước Ông là Biển đông Tổ quốc 

Phía sau Ông là dân nước anh hùng 

Kẻ thù truyền kiếp nghìn năm vẫn khiếp

Không dám đến đây vì có Đức Ông. 

                                                                Đền Cửa Ông 24/10/2018

                                            Đoàn CLB hưu trí trung cao cấp – Bộ VHTTDL

Chú thích :

     (1 ) Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng là con thứ 3 của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search