ĐÍCH TÔN ĐẾN THĂM

“Na” đích tôn của ông
Rạng sáng nay về nước
Búi giờ chưa kịp thuộc
Đã đến thăm Ông Bà

Cháu Ông lớn nhanh quá
Trông chững chạc hẳn ra
Tuổi đôi mươi đến lạ
Như có phép nhiệm màu

Ông Bà tin ở cháu
Thế hệ Hồ Chí Minh
Mang nhiệt thành cống hiến
Cho Tổ quốc hiển vinh!

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search