NHỚ RIÊNG MỘT NGƯỜI

Tôi yêu các thi hữu của tôi 

Có họ tôi càng thêm yêu đời 

Mỗi tháng một lần gặp vẫn nhớ 

Nhớ chung ( và ) nhớ riêng một người …

https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/103692969_2426780430946168_407405576606220633_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=Z_WGB1V2iisAX-hWg2F&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=4b8d0bfbb009770397bafd667f477c33&oe=5F0BBE14

Ảnh : Từ phải qua trái là các nhà thơ :

1/ Trương Tất Thấu 70 tuổi, nguyên UV BCN CLB thơ Vạn phúc 

2/ Nguyễn Thị Kim Dung 70. – CHỦ NHIỆM CLB thơ …

3/ Phạm Minh Tân. 70. – HV Hội Nhà Văn Hà nội 

4/ Vô Vi Đặng Vũ Hiển 75. – UV BCN CLB thơ

5/ Nguyễn Tất Thanh – TM BCN tặng quà.mừng thọ các HV 

6/ Lã Văn Hưng. 80 tuổi HV CLB thơ …

7/ Đỗ Thị Thu Hà 70. – Phó thường trực BCN CLB thơ…

8/ Nguyễn Thị Nấu. 70. – HV CLB thơ …

9/ Đỗ Hùng Ngọc TG Đỗ Hùng Ngọc HV CLB thơ Vạn phúc. 

 Tặng quà 7 hội viên 2 tập thơ (tập 3 và tập 4)

                              Ngày 12 tháng 6 năm 2020 

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search