CỤC CƯNG

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 43 của con gái 06/08/1977 – 06/08/1977

Yêu yêu quá – Cục Cưng của tôi, 

Nhớ đến – là tôi – tủm tỉm cười 

Nhìn lên Trời – cảm ơn Thượng đế 

Đã cho tôi – Cục Cưng của Người!

                           Ngày 06 tháng 08 năm 2020

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search