GẶP EM

Đến Thủ đô gió ngàn (1)
Thăm bảo tàng Dân tộc
Tôi gặp em
cô gái Tày Nùng
Lộng lẫy trong trang phục núi rừng
Mùa lễ hội ăn mừng cơm mới

Ơi, cô gái
Gặp một lần nhớ mãi
Em là hoa của Thái Hải(2) quê ta
Dịu dàng đón khách đến nhà
Chiêm ngưỡng những tinh hoa Dân tộc.

                      2/ 8/ 2020

1)Thái Nguyên
2)Khu bảo tồn nhà sàn Dân tộcTày Nùng và Du lịch sinh thái Thái Hải, Thái Nguyên

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search