CU BA ANH HÙNG

VUI QUÁ BẠN ƠI “ TỔ QUỐC GỌI TÊN MÌNH” 

ĐÃ CHO TA BÀI CA ( HAY NHẤT ) HÀNH TINH 

“ CÓ MỘT CU BA ANH HÙNG – NHƯ THẾ ĐÓ”

SÁT CÁNH BÊN TA VÀ CHIẾN ĐẤU QUÊN MÌNH. 

TÌNH ANH EM SINH ĐÔI – THIÊNG LIÊNG HUYỀN THOẠI 

NHỚ MÃI QUẢNG TRỊ – PHI ĐEN TỪNG CỔ SUÝ     (1)

NGƯỜI ĐÃ NÓI “ VIỆT NAM ĐANG CHỐNG MỸ NGUỴ 

“ CU BA KHÔNG TIẾC HIẾN DÂNG MÁU NÓNG CỦA MÌNH” .

NAY – CU BA LẠI CHO TA NHỮNG CHUYÊN GIA GIỎI – NHIỆT TÌNH 

NHỮNG THUỐC QUÝ ĐẶC TRỊ VÀ NHỮNG THIẾT BỊ ĐẮT TIỀN 

CÁC BẠN QUÝ ĐÃ ĐẾN ( TÂM DỊCH ) ĐÀ NẴNG, QUẢNG NAM 

TRONG TƯ THẾ SẴN SẰNG TIÊU DIỆT GIẶC CÓ VÍT DÃ MAN. 

VI VA CU BA – VI VA PHI ĐEN – VINH QUANG VINH QUANG!

Chú thích : 

  1. Chủ tịch Phi Đen đến vùng chiến sự Quảng Trị năm 1972 để động viên quân và dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

              Ngày 6/8/2020  

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search