CÓ TRỜI

Đã ba nhăm năm (35)
Nhớ ngày hai ba tháng tám
một chin tám nhăm,(23/ 8/ 1985)
Hôm đó có hai thày giáo đến thăm
Mừng Sơn được chọn đi du học (*)

Ở Moskva mẹ Xuân đang ngóng
Ở Việt Nam còn cha và “cục cưng” lên tám
Mừng vui chỉ biết kêu Trời!

Sướng khổ ở đời chỉ biết gọi
Trời ơi!

Vẫn tin “Trời có mắt” !

06/08/2020

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search