TRỐN TÌM

Đã bao lâu mong nhớ đợi chờ
Tìm nhau trong vũ trụ bao la
Như cuộc trốn – tìm, như xung khắc
Để có hôm nay ta với ta

Mặt trăng, mặt trời thương nhau đi tìm nhau
Nhưng chẳng bao giờ được cùng nhau
Ả Chức, chàng Ngưu còn có tháng ngâu
Khóc than thảm sầu bõ ngày thương nhớ

Mặt trăng, mặt trời – thời gian vũ trụ
Qũy đạo khác nhau – đường tình đôi ngả
Biết đến bao giờ mới có hôm nay
Dù chỉ phút giây – rồi lại chia hai.

2/ 10/ 2018

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search