BIẾT ĐỦ

Những gì đã mất thường đẹp nhất
Đẹp nhất đời người là tuổi thơ
Những gì chưa đủ thì khao khát
Khao khát đủ rồi thường ngẩn ngơ
Biết đủ thường là người đủ nhất
Thiếu chỉ biết kêu, thiếu suốt đời
Tiền nhiều, càng nhiều, càng thấy ít
Tuổi già vui khỏe mãi đâu già.

                    1/ 10/ 2018

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search