TRĂNG KHUYA

Trăng khuya sáng đẹp một mình
Trăng khuya càng lặng chuyện tình càng thơ
Trăng khuya khi tỏ khi mờ
Khi tròn, khi khuyết, khi hờ hững trôi
Trăng khuya còn lặng trong tôi
Chỉ mình tôi nhớ – ai người nhớ trăng
Trăng khuya, trăng đẹp vô ngần
Tiếc cho ai đó quên lần trăng khuya.

02/02/2019

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search