QUEN VÀ QUÊN

Cuộc đời có ai giống ai đâu
Mỗi quãng đời, mỗi quãng khác nhau
Thành bại, mất còn, mình tổng kết
Hai chữ quen, quên đã nghiệm sâu.

                 23/ 7/ 2018

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search