QUÊ HƯƠNG THỨ HAI

Trong đơn xin nhà ngày ấy, có năm người
Chỉ có hai người, là cán bộ thường thôi
Con gái lên hai, con trai mười một tuổi
Mẹ già, là mẹ liệt sĩ, tuổi tám mươi.

Nhà không có, phải ở nhờ nhà bạn
Không tiền, đâu có để mua nhà
Xăng dầu không sẵn, để chạy xuôi chạy ngược
Mong ngóng trông chờ, như gió thoảng mây trôi.

Thế rồi ngày vui đến bất ngờ
Kỷ niệm hai lăm năm (25) giải phóng Thủ đô
Thành phố quyết cho tôi căn hộ
E ba (E3) từ đấy, ba tám năm rồi.

Chưa có nơi nào, tôi ở lâu như vậy
Gắn bó cả đời, nay sắp tuổi tám mươi
Ôi, biết bao được mất, buồn vui
Thành Công là quê thứ hai của tôi.!

               HN 19/ 8/2017

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search