NỤ CƯỜI CHIẾN THẮNG

Kính tặng nữ biệt động Sài Gòn
Võ Thị Thắng Anh hùng LLVTND

Nụ cười chiến thắng!
Nụ cười coi khinh Tòa án binh và mũi súng kẻ thù
Võ Thị Thắng!
Một tấm gương sáng ngời trang sử
Còn mãi với thời gian
Kiêu hãnh Việt Nam!

                    9/ 7/ 2020

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search