NGỌC LAN

Hai từ này – thiếu một không là hoa

Tình đôi ta – trẻ mãi mãi không già 

Ngày nào cũng là Valentin nhé

Ngọc Lan  trời đã định thế em à !

KHI ĐƯỢC TOÀN QUYỀN

(Nhân đọc bài : “Nên lấy vợ đẹp hay xấu, người phụ nữ thật sự muốn gì?”

của tác giả Bùi Nga (trên fb ngày 29/04/2019))

Xưa nay – thường lời tiếp lời

Phụ nữ đã muốn chỉ trời biết thôi

Ý phụ nữ – là ý trời

Thuận theo vui vẻ – thì đời sang trang 

Không tin – đọc chuyện này xem 

Thử thách tới bến – niềm riêng đàn bà 

Xưa nay đấy – chị em nhà 

Toàn quyền cho họ – thì ta lên đời !

Ngày  14/02/2020

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search