AI ĐÓ CÓ TÊN – GIỐNG HỆT TÊN MÌNH

Lọt lòng mẹ – mình được ngay hai tuổi 

Lịch ( dương) là Mão – lịch ( âm ) là Dần (1)

Nặng ( đến ) bốn cân – trắng ( ngần ) bột lọc 

Mẹ thích quá ( bảo ) đặt tên là Ngọc 

Bố ( nói ) ” Nó trai – phải đặt tên khác ” … 

Mẹ không bằng lòng – thế là mẹ khóc 

Bố đành chịu ( thua ) – những giọt nước mắt …

Thế rồi ( song ca ) bài ” NGỌC – ĐỖ HÙNG “. (2)

Thấm thoắt – nay- đã ” Tám mươi mốt năm ” 

Đi khắp Bắc Nam – tìm khắp thế gian 

Nhắn nhờ cả Kiều bào – nơi hải ngoại 

Tìm người thứ hai – giống hệt tên mình … (3 )

Cứ tưởng ( dễ ) – không ngờ – lại khó thế 

Họ Đỗ thì đông – Đỗ Hùng … ( nhiều vẻ )

Gắn đẹp những tên : Võ, Dũng, Kiên, Cường 

Mà chưa được ai – tên NGỌC ĐỖ HÙNG “… 

Cuộc tìm đó -đã nhờ – trọn mười năm 

Ở những nơi có nhiều khách đến thăm 

Hãy tìm giúp – người tên – NGỌC ĐỖ HÙNG ( 4 ) 

Mình sẽ vô tư – đền đáp chu toàn “.

Ngày 20/2/2020

Số đẹp : 20/2/2020 = 202 202  0

NGẪM NGƯỢC

“Tử vi – lâu nay – chẳng mặn mà

Bảng này – bất ngờ – đúng với ta

Tám mốt xuân – thì – đi – khắp ngả

Ngẫm ngược – Mão Dần – chuẩn quá (à)!

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search