MỪNG EM 40 NĂM TUỔI ĐẢNG

“Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”
Đảng chín mươi năm thăng trầm từng trải
Giành lại non sông quyét sạch xâm lăng
Vĩ đại anh hùng lò thiêu tham nhũng
Vững bước theo người bốn mươi năm qua
Ôi, em tôi chưa đẹp thế bao giờ
Trong sáng,tự tin như khi đứng dưới cờ
Bốn mươi năm lời thề danh dự !

                               3/ 2/ 2020

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search