LÀ GÌ – VỚI AI?

“Trí khôn – Đạo đức” – đừng vội đếm tuổi

Tuổi Đảng, tuổi đời, sổ sách ghi rồi

Hôm trước đã qua, ngày mai chưa tới

Liệu đó!

Hôm nay là gì? Với ai

03/2/2020

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search