MÃI MÃI NIỀM TIN

Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, TBT – CTN Nguyễn Phú Trọng. Những con người làm nên lịch sử dân tộc.

MÃI MÃI TIN THEO NGƯỜI

NHỚ BÁC (1)
THIÊN TÀI GẮN VỚI THIÊN TÂM
CẢ ĐỜI VÌ NƯỚC VÌ DÂN QUÊN MÌNH
BÁC ƠI ! BÁC HỒ CHÍ MINH
BÁC VÕ NGUYÊN GIÁP – SONG DANH SỬ VÀNG.

ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ (2)
NGƯỜI ĐỐT LÒ VĨ ĐẠI
ĐANG PHẤT CAO CỜ HỒNG
BẮC TRUNG NAM ĐOÀN KẾT
TIÊU DIỆT GIẶC NỘI XÂM

YÊU ĐẢNG VÀ TIN DÂN
HIỂU LỊCH SỬ DÂN TỘC
” CÓ DÂN LÀ CÓ TẤT “
ÔI ! VIỆT NAM – BÁC TRỌNG .

Chú thích:

  1. Nhớ Bác : Bài thơ này đã được in tại trang 264 tập thơ “CLB thơ Phường Thành Công – Ba Đình – Hà Nội” chặng đường 35 năm (1984 – 2019).
  2. Đồng chí Tổng bí thư là Bài thơ đã được in tại trang 33 tập thơ 11/2019 

CLB Thăng Long Hà Nội.

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search