CÓ DÂN – ĐẢNG VỮNG CUỘC TRƯỜNG CHINH

ĐẬP CHUỘT – KHÔNG LO SỢ VỠ BÌNH 

CHÍN MƯƠI NĂM – ĐẢNG TA QUANG VINH 

THỜI NÀO – CŨNG GIỮ BÌNH – ĐẬP CHUỘT 

CÓ DÂN – ĐẢNG VỮNG – CUỘC TRƯỜNG CHINH

ĐẬP CHUỘT – KHÔNG LO SỢ VỠ BÌNH 

THĂNG TRẦM TỪNG TRẢI – CHÍN MƯƠI NĂM

CÓ LÚC – TƯỞNG CHỪNG – BÌNH KHÓ GIỮ 

TRONG NGOÀI BÌNH – CHUỘT – CHUỘT QUẬY ĂN 

CHUỘT NGOẠI XÂM – VÀ – CHUỘT NỘI XÂM

ĐÃ BAO LẦN – TA PHANG – CHÚNG CHẾT 

NAY CÓ THẰNG CHUỘT ( BỰ ) CÔ VÍT (1) – Covid- 19

GÂY LÂY LAN HẠI NƯỚC HẠI DÂN 

HÃY DIỆT ” THẰNG VÍT BỰ MẤT NẾT ” 

” KHÔNG CÓ VÙNG CẤM ” – BÌNH MỚI ĐẸP .

                                             9 giờ 10′ sáng ngày 10/3/2020 – đã chỉnh sửa

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search