CHÚC MỪNG VA-LUNG-TUNG

Nâng cốc bay lên – hết chín tầng

Em nói – có phần – do có phúc
Có trời – em mới được – có anh
Anh nói – có em – anh có tất
Chúng mình – chấp – cả đôi Uyên Ương ( 2)

Chú thích:

(1): Chào mừng ngày lễ tình yêu ( Valentin ) 14/2 . Chúc phúc các bạn và gia đình.

(2): Đôi chim Uyên Ương – chuyển cổ phương Đông – nổi tiếng ( về tình yêu ): lúc nào cũng có đôi như hình với bóng … ( thậm chí ) – khi một con chết, con còn lại  (không chịu ) đi tìm bạn mới – mà rồi – nó – bằng mọi cách – sẽ tìm đến cái chết …

Thơ của TG : Nguyễn Văn Tuân

” Sướng nhất đời hai bác của em
Các bạn nhìn xem thấy thật thèm
Hạnh phúc mỉm cười cùng hai bác
Chấp cả tuổi già, cả các em”.

C:\Users\Admin\Desktop\2.jpg

Thơ của TG Đỗ Hùng Ngọc hoạ lại bài thơ của Nguyễn Văn Tuân (nói trên)

CÂU THƠ BẨY CHỮ – BẨY HẠT KIM CƯƠNG
LUNG LINH TỪNG CHỮ – BỐN CÂU THƠ ĐƯỜNG
ĐẶC TẢ NGUYỄN DU – TÌNH THƯƠNG QUÊ BÁC
TẠC THÀNH THƠ TUÂN – TẶNG BẠN NGỌC LAN

ÔI (!). ĐẸP QUÁ – NGÀY VALENTIN – ĐÓ
THOẢ NIỀM VUI – THƯỜNG CÓ – TỪ BẤT NGỜ
YÊU YÊU QUÁ – TUÂN VINH – YÊU YÊU QUÁ
CHÚC PHÚC HAI BẠN – ĐẸP MÃI NHƯ THƠ .

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search