BỆNH VIỆN ANH HÙNG

Tôi yêu bệnh viện Hữu nghị Việt Xô 

Bệnh viện lớn của Thủ đô Hà Nội 

Bệnh viện anh hùng – thời kỳ đổi mới 

Như viên Ngọc – càng mài càng sáng trong (1) 

Bệnh viện thực sự là nơi gửi gấm 

Cho những bệnh nhân khi đến, khi về 

Khi ngoại trú – nhất là khi nội trú 

Họ hết lòng vì bệnh nhân phục vụ. (2) 

Không có chuyện ( Họ ) là con các Cụ 

Kém tay nghề nên đã chạy vào đây 

Như những kẻ xấu bụng – hót xưa nay 

Yêu yêu quá bệnh viện anh hùng này.

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\9.jpg

Chú thích

(1): BV Hữu nghị Việt Xô đã được phong tặng danh hiệu anh hùng năm 2015 

(2): Nhất là khi được điều trị nội trú,có nơi nào được như nơi này…

                            Ngày 19 tháng 08 năm 2020

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search