TRAO CỜ – NHẬN CỜ

Thế là mỗi ông (như) được thêm một quốc tịch

Người ngoài cuộc (như) tôi thấy mình vui như tết

Việc này chưa có tiền lệ ở đâu – bao giờ

Bất ngờ (mới) vui – Sự lạ mới quý – thích nhỉ.

Ghi chú:

  • Tại Phủ Thủ tướng ngày 27/02/2019, Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc đón tổng thống Mỹ Donald Trump đến hội kiến .
  • Tổng thống Mỹ chủ động tiến đến đoàn thiếu nhi đang vẫy cờ hoa chào mừng đưa tay đón cờ Việt Nam giơ cao lên vẫy, sau đó Tổng thống lại lấy một lá cờ Mỹ trao cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc .

    Thế là ngay tức khắc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dơ tay cao hết cỡ lá cở Mỹ, vẫy vẫy giống như  Tổng thống Mỹ giơ cao vẫy lá cờ Việt Nam.

Ngày  27/02/2019

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search