THẾ THỜI

Năm qua thắng lợi chưa từng có
Tuấn mười bốn năm(1), Son(2) chung thân
Hai ngài “trung úy” nguyên bộ trưởng
Bè lũ bầy đàn mười bốn tên

Quẳng vào lò thiêu đang rực cháy
Tài sản thu về tám ngàn tỉ
(Hơn La Thăng(3) – Hội đồng quản trị)

Đập chuột vỡ bình – Đã từng lo
Lo xa đĩnh đạc như chơi cờ
Ngoại xâm diệt – Nội xâm tiêu
Vững âu vàng, Đảng quyết vì dân.

                      28/ 12/ 2019

1, 2: Trương Minh Tuấn – Nguyễn Bắc Son
3: Đinh La Thăng

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search