RA VIỆN CÙNG NGÀY

“ĐÔI BẠN CÙNG PHÒNG – NGÀY MAI RA VIỆN. (1) 

CHỤP ẢNH CHO NHAU – PHÒNG (306) BA KHÔNG SÁU 

CÙNG NHAU “ CHIẾN ĐẤU “ – MƯỜI LĂM NGÀY QUA 

ÔNG – LÊ VĂN SƯA – LAM SƠN THANH HOÁ 

TÔI – NGỌC ĐỖ HÙNG , LÀNG LỤA HÀ ĐÔNG 

HAI GIƯỜNG CẠNH NHAU – THÀNH ĐÔI TRI KỶ 

CẢ HAI CÙNG HỌC – MÁC LÊ TRIẾT LÝ 

THÍCH MÔN ( ĐẶC TRỊ ) TIẾN – LÙI ( BIỆN CHỨNG ) 

SOI ĐẾN TẬN CÙNG – SOI ĐẾN KHI ĐÚNG 

ANH ĐÃ CA TỤNG – MỘT CÂU SƯỚNG TAI 

“ NẾU CÓ CON TRAI – KHI TRONG QUAN TÀI – MÌNH MỚI THẤY SƯỚNG 

“ NẾU CÓ GÁI CƯNG – THÌ SƯỚNG TƯNG BỪNG – CHO ĐẾN KHI CHẾT “ 

MỚI NGHE CỨ TƯỞNG – BÁC ( SƯA ) TÁN PHÉT 

TRANH CÃI BÙNG LÊN – TỰA KHÔNG HỒI KẾT – NHƯ KHÔNG TRỌNG TÀI 

KHÔNG AI CHỊU AI – CON GÁI – HAY – CON TRAI – CON NÀO TỐT ( ? ) 

DỐT CUỘC – “ NHÂN NÀO – QUẢ ĐÓ “ KHÔNG DO TRỜI ĐỊNH .. 

– MÀ DO … BỐ MẸ NÓ ĐÃ SINH RA …

Chú thích : 

(1) BV Hữu Nghị Việt Xô – Khoa Nội tiết Đái tháo đường – phòng 306 

Nội trú 15 ngày ( từ 16/7 – 30/7/2019 )

                              Ngày 30 tháng 07 năm 2020 

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search