ÔNG SẼ THỌ TRÊN TRĂM TUỔI

Vui vui vui – NA – đích tôn của tôi 

Giành ngôi Á khoa Đại học Darmout rồi 

Không gì vui bằng thành công của cháu 

Vui này – ông sẽ thọ trên trăm tuổi …                      

Ngày 15 tháng 6 năm 2020

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search