NGÀY ẤY

Con trai khát khao được về với mẹ 

Khát khao lòng mẹ trẻ ngóng chờ con 

Ngày cách đây – bốn mươi sáu năm tròn (27/01/1973)

Hiệp định Pari vừa được ký kết 

Quân Mỹ đã thua – chúng chịu rút hết 

Bố lên Đông Khê nhà Ông bà ngoại 

Để đón con về với mẹ thân yêu 

Vật đổi sao rời – thời gian nhanh trôi 

Cho đến hôm nay – cậu cả của tôi.

Chững chạc lắm rồi đẹp tuổi năm mươi.

Ngày  27/01/2019

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search