LẠI VỀ BẢN CŨ – HAI MƯƠI NĂM ẤY

LẠI VỀ BẢN CŨ
Nguyễn Khôi

Oi ả quá…vợ chồng về bản cũ
Đón cơn mưa vần vũ lưng đèo
Thác dải yếm mở tung hàng cúc bướm
Thỏa đẫm mình tắm suối với người yêu.

HAI MƯƠI NĂM ẤY
Đỗ Hùng Ngọc (ngẫu hứng)

Nhớ thương quá… anh chị về bản cũ
Nơi cả hai hiến trọn tuổi đôi mươi
Chị vui lắm lại thành cô gái Thái
“Sống chụ son sao”* anh – Thái để đời.

9/ 6/ 2018
*Truyện thơ dân tộc Thái Nhà văn Nguyễn Khôi biên dich ra tiếng Kinh.

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search