ĐỢI CHỜ

Đợi chờ là thứ gia vị trời cho

Thời gian là thước đo của đợi chờ

Đợi chờ như một bài thơ đang dở

Tiếc cho những ai chưa ( không ) được đợi chờ “

(Trích trang 24 tập thơ TRANG ĐỜI)

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search