CÂU THƠ ĐỂ ĐỜI

“Đã quen cái nết đi rồi
Biết cho ai biết ai người biết cho”*
Sáu mươi năm – Hai câu thơ
Yến Lan thi sĩ tôn thờ trong tôi
May mắn hạnh phúc quá trời
Được xem kỷ niệm về người trăm năm
Tôi càng yêu quý người hơn
Yến Lan tô đẹp – An Nhơn quê mình. **

                               7/ 11/ 2019

* Thơ Yến Lan

** Nhà thơ Yến Lan – Giải thường nhà nước VHNT 2007

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search